Landbruks- og matdepartementet

Bedre merking av mat

Nyhet   •   nov 28, 2011 13:19 CET

Etter mange års arbeid og forhandlinger, er EUs felles regler for merking av matvarer klare. Produsenter og handelen har nå tre år på å tilpasse seg de nye reglene, med unntak for kravet om næringsdeklarasjon hvor det er gitt 5 års overgangstid.

Det innføres blant annet krav om obligatorisk næringsdeklarasjon på størsteparten av matvarene. Opprinnelsesmerking blir obligatorisk for ferskt kjøtt (svin, får og fjærfe), ikke bare for storfe slik det er i dag. Kravet om opprinnelsesmerking av noen frukter, grønnsaker og honning vil opprettholdes.