Helse- og omsorgsdepartementet

Bedre nasjonale sykehustilbud

Nyhet   •   sep 22, 2010 09:06 CEST

- Vi ønsker å øke kvaliteten på de nasjonale sykehustilbudene, sier statssekretær Robin Kåss.  Helse- og omsorgsdepartementet sender derfor ut forslag til endringer i dagens forskrift om godkjenning av sykehus og landsfunksjoner og nasjonale kompetansesenterfunksjoner ved sykehus, samt forslag til en teknisk justering i spesialisthelsetjenesteloven.

Dette er en del av helse- og omsorgsministerens  satsing på kvalitet i helsetjenesten.

Høringsnotatet inneholder blant annet kriterier for godkjenning av etablering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, det som i dag benevnes som lands- og flerregionale funksjoner, nasjonale kompetansesenterfunksjoner m.m. Det forslås også kriterier for å søke om betegnelsen universitetssykehus.

- Forslaget innebærer sterkere krav til rapportering og styring av nasjonale tjenester, dette er viktig for å sikre gode helsetilbud i Norge, sier statssekretæren.

Les mer om høringen her.