Helse- og omsorgsdepartementet

Ber fylkesmennene vurdere omsorgstjenesten

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:04 CEST

– Vi skal ha en god og forsvarlig eldreomsorg. Det understreker helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som onsdag sendte brev til landets fylkesmenn der hun ber dem vurdere tilstanden i omsorgstjenesten i kommunene.

– Jeg ønsker særlig en tilbakemelding på tilstanden i de kommunene som oppgir at de har søkere som venter på heldøgns omsorg, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun ber fylkesmennene om en tilbakemelding på tilstanden i omsorgstjenesten i kommunene innen 10. november.

– Jeg har i tillegg forsikret meg om at Helsetilsynet er i gang med å avdekke eventuelle lovbrudd. Helsetilsynet er allerede i gang med en fireårig satsing  på tilsyn i eldreomsorgen, sier Strøm-Erichsen.

Les brevet til fylkesmennene her.