Helse- og omsorgsdepartementet

Ber Mattilsynet følge opp fosfatbruk

Nyhet   •   okt 29, 2010 08:56 CEST

Helse- og omsorgsdepartementet ber nå Mattilsynet følge opp mulig fosfatbruk i produksjon av saltfisk.

– Det er i dag ingen fosfater som er godkjent som tilsetningsstoffer til dette bruksområdet, sier statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Både EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har uttalt seg spesielt om slik bruk av fosfater. ESA uttalte nylig at de etter samråd med EU-kommisjonen mener at fosfater er å anse som tilsetningsstoffer ved bruk i saltfiskproduksjon. Ettersom ingen fosfater er godkjent som tilsetningsstoffer med dette bruksområdet, er det ikke tillatt å benytte fosfater i saltfiskproduksjon.

– Helse- og omsorgsdepartementet er enig i denne vurderingen. Den sammenfaller også med Mat-tilsynets vurdering av bruk av fosfater i saltfiskproduksjon i Norge, sier Mathisen.

Departementet ber nå Mattilsynet følge opp eventuell fosfatbruk i saltfiskproduksjonen.