Olje- og energidepartementet

Ber om avklaring av habilitet

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:55 CEST

I lys av saken om pengebidragene til Senterpartiet fra Eidsiva Energi og Troms Kraft har det blitt reist spørsmål ved Olje- og energiminister Terje Riis-Johansens habilitet i forbindelse med behandling av saker som involverer disse selskapene.

Olje- og energidepartementet har derfor bedt Justisdepartementets lovavdeling vurdere statsrådens habilitet i de saker som involverer Eidsiva Energi og Troms Kraft. Vurderingen vil omfatte alle saker som OED har behandlet etter at kraftselskapenes tilskudd til Senterpartiet ble gitt.

Lovavdelingen er også bedt om å vurdere habiliteten til statsråden i de saker som OED nå har til behandling knyttet til de to selskapene.

- Det har vært mye spekulasjoner i media om min rolle i denne saken. Derfor ser jeg fram til å få en vurdering av min habilitet fra Justisdepartementets lovavdeling. Jeg vil også sørge for at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité får alle relevante opplysninger, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

- I dag har jeg også blitt kjent med at bidraget fra Eidsiva Energi til Senterpartiet er nevnt i regnskapet som ble lagt fram på partiets landsstyremøte  9-10. april 2010. Jeg var selv ikke til stede på møtet, og har til nå ikke vært kjent med opplysningen. Jeg ønsker likevel at det blir foretatt en vurdering av min habilitet i tilknytning til saker som involverer Eidsiva Energi og Troms Kraft, sier Riis-Johansen.

Brevet til Justisdepartementet kan du lese her (PDF-format).