Arbeidsdepartementet

Ber om drahjelp fra nordiske kolleger

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:07 CET


Hanne Bjurstrøm på dagens arbeidsministermøte i Helsinki. (Foto: AD)
 

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte i dag sine nordiske kolleger på nordisk arbeidsministermøte i Helsinki. Her ba hun om drahjelp fra de nordiske arbeidsministrene overfor ESA.

ESA mener at de norske reglene, som pålegger stat og kommune å kreve at arbeidstakere som jobber på kontrakter for det offentlige skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med landsomfattende tariffavtaler eller allmenngjøringsforskrifter, er i strid EØS-reglene fordi de bare gjelder for offentlig sektor.

Norge har gjort noen endringer i forskriften for å gjøre den enklere å praktisere, men gir seg ikke på de viktigste punktene.

– Vi gjør ingen endringer i arbeidstakernes rettigheter, og det er svært viktig. Regjeringen vil beholde forskriften, fordi den er et viktig redskap i innsatsen mot sosial dumping. Samtidig mener jeg vi nå imøtekommer ESA på en god måte ved å klargjøre hvilke krav som skal stilles når det utføres arbeid i offentlig regi, sier Hanne Bjurstrøm.

Statsråden mener det er viktig at det offentlige som stor innkjøper går foran i å opptre på en ordentlig måte overfor arbeidstakere.