Lovisenberg Diakonale Høgskole

Besøk av samarbeidspartner i Tanzania

Nyhet   •   nov 25, 2011 07:23 CET

Lovisenberg diakonale høgskole har utvekslingsavtale med Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) i Moshi, Tanzania. Ledelsen ved KCMC besøkte oss nylig, og på programmet stod blant annet et møte med bachelorstudenter fra LDH som skal på utveksling til Tanzania i vårsemesteret 2012.

Ledelsen fra Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) fra Moshi i Tanzania var på besøk ved høgskolen i november. Rektor ved Faculty of Nursing ved Kilimanjaro Christian Medical College, Tumaini University, Marycelina Msuia, var en viktig deltaker under besøket. Representantene fra KCMC møtte mange av høgskolens sentrale personer - og ble orientert om bachelorprogrammet, videreutdanningene og masterprogrammet. I tillegg ble gjennomføring av kliniske studier drøftet. På programmet stod også et møte med bachelorstudentene som skal ha studieopphold ved Tumaini University i Tanzania etter jul.

Reidun Larsen, internasjonalt ansvarlig ved Lovisenberg diakonale høgskole, forteller litt om bakgrunnen for besøket:
- Høgskolen har en avtale med KCMC ved Tumaini University, og opplever samarbeidet som positivt. Foreløpig har det vært utveksling av bachelorstudenter, og vi ønsker nå å gi tilbud til enkelte videreutdanningsløp. Hovedstyret ønsker å utvide samarbeidet til å omfatte hele Campus Lovisenberg, fortsetter hun.

-For høgskolen vil det også være en viktig del av internasjonaliseringsarbeidet å ta imot utvekslingsstudenter fra Tanzania. Selv om vi ikke har mulighet til å ta imot like mange studenter som vi sender ut, er likebyrdstanken viktig ved utveksling. Vi sitter på kompetanse på ulike fagområder - og som begge utdanningsinstitusjoner vil ha fordeler av å formidle til hverandre, sier hun.

-For studenter i 2. året som er interessert i utveksling i 3. studieår, er det søknadsfrist 1. februar 2012. Det blir holdt et informasjonsmøte på høgskolen for 2. årsstudentene den 11. januar 2012. Her får studentene mulighet til å stille spørsmål om utveksling og internasjonalisering, avslutter hun.