Forsvarsdepartementet Norge

Besøk av spesialstyrkesjef

Nyhet   •   sep 03, 2010 08:54 CEST

Torsdag 3. september fikk forsvarssjefen og forsvarsministeren besøk av sjefen for de amerikanske spesialstyrkene, USSOCOM, admiral Eric T. Olson.

Admiral Eric T. Olson er sjef for Special Operations Forces Command (USSOCOM) og koordinerer de amerikanske spesialstyrkene knyttet til sjø, luft og land. I forbindelse med besøket signerte forsvarssjef Harald Sunde og admiral Olson en avtale om samarbeid mellom norske og amerikanske spesialstyrker. Avtalen regulerer først og fremst samarbeid om trening, øvelser, utveksling av personell og felles materiellprosjekter og gjelder ikke samarbeid i operasjoner.

Historisk har det vært et nært samarbeid mellom norske og amerikanske spesialstyrker siden opprettelsen av de norske spesialstyrkene. Spesialstyrkene har blant annet samarbeidet i forbindelse med trening og øvelser i Norge, USA og ved øvelser i utlandet i NATO-ramme. Avtalen som nå er undertegnet, konkretiserer og formaliserer det gode samarbeidet mellom de to lands spesialstyrker.

 

Forsvarssjef Harald Sunde og admiral Eric T. Olson.