Høgskolen i Buskerud

Besøk fra Yale

Nyhet   •   jun 01, 2011 10:51 CEST

Larry Davidson er professor i psykiatri og direktør for Program for Recovery and Community Health og Institution for Social and Policy Studies ved Yale University.

Over 200 publikasjoner
Hans arbeid er sentrert rundt bedringsprosesser ved alvorlig psykisk lidelse og avhengighet. Han har også forsket på effektiviteten av tilbud gitt fra likemenn, og utvikling og evaluering av innovative recovery-orienterte former for praksis, samt utvikling av recovery-orienterte behandlings- og omsorgssystemer.

Davidson har produsert over 200 publikasjoner, deriblant boka Living Outside Mental Illness: Qualitative Studies of Recovery in Schizophrenia (New York University Press, 2003).

Hans samarbeid med HiBu gjennom Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) strekker seg tilbake til 1996, da han og professor Marit Borg ved Avdeling for Helsefag innledet et felles forskningsprosjekt om psykisk helse.

Svingdørspasienter
Davidson har gjestet Norge mange ganger tidligere. Denne gangen er han i Drammen for å delta på IFRPs forskningsworkshop om psykisk helse og rus, der han skal holde det innledende foredraget. Tema er samarbeidsbasert forskning.


- Det handler om å involvere personer med alvorlige psykiske lidelser i forskningsprosessen, ikke som deltakere, men som medforskere. Professorene stiller med sin ekspertise innen forskningskompetanse og kunnskap, og de stiller med sin ekspertise gjennom levd erfaring, sier Davidson.


Et stort problem for helsesektoren i USA er det som gjerne kalles svingdørspasienter; Pasienter som får behandling og hjelp for sine problemer, og skrives ut bare for å komme tilbake med det samme utgangspunktet om da de ble innlagt i første omgang.


- Vi stilte et utvalg av slike pasienter spørsmålet: "Hva gjør at dere kommer tilbake?" og fikk som svar at de var ensomme og trengte en pause fra sitt daglige liv, forteller Davidson.

Tilbød tid
I stedet for å tilby pasientene mer behandling, tilbød Davidson og hans forskningslag ganske enkel tid.

- Vi spiste sammen, pratet sammen og hadde det gøy, sier han.

Resultatene var slående: Reinnleggelsesraten blant de som deltok i prosjektet sank med 70 prosent, og antall dager de tilbrakte på sykehusene falt med 90 prosent.


Et lengre intervju med Davidson blir presentert på Hibu.no i etterkant av workshopen.

Tekst og foto: Knut Jul Meland. (skal krediteres)