Forsvarsdepartementet Norge

Besøk hos sentrale kampflyaktører

Nyhet   •   okt 12, 2010 20:55 CEST

Statssekretær Roger Ingebrigtsen besøkte mandag og tirsdag Lockheed Martins hovedkvarter i Fort Worth, Texas og F-35 programkontoret i Washington DC. – Det har vært to meget gode dager og vi har brukt mye tid på å promotere norsk industri i F-35 programmet, sier statssekretæren.


Statssekretær Roger Ingebrigtsen og Tom Burbage. - Foto: Lockheed Martin

En viktig del av statssekretær Roger Ingebrigtsens reise til USA var besøket hos Lockheed Martin i Texas. Statssekretæren fikk grundige og informative brifer av toppledelsen for F-35 -programmet. Orienteringene gikk på fremdrift, økonomi og industriavtaler. Det ble også god tid til å besøke produksjonslokalene og å se på de ferdigproduserte flyene som står på den såkalte flightline.


Figur: Lockheed Martin

- Det virker på meg som om framdriften i Lockheed Martins arbeid er slik man kan forvente på det nåværende tidspunktet, og helt i tråd med den restruktureringen som har foregått over de siste månedene. Det gjelder både økonomi og produksjon, sier Roger Ingebrigtsen.

- Da stortinget ga sitt klarsignal for å gå i forhandlinger om nye kampfly lå det som en forutsetning at det skal legges et løp for en industriavtale i størrelsesorden rundt 20 milliarder kroner. Lockheed Martins ledelse er godt kjent med forutsetningene som norske myndigheter jobber ut fra. Dette kan bli en utfordring, så et av formålene med mandagens besøk var å understreke hvilke forpliktelser som følger med industriprogrammet, sier statssekretæren.

Møte med programledelsen
På tirsdag møtte statssekretæren programlederen for det flernasjonale F-35-programmet, viseadmiral David Venlet, samt de nordmennene som arbeider i denne programorganisasjonen. Disse møtene ga god innsikt i hvordan programmet nå forløper etter restruktureringen. – Det er helt tydelig at amerikanske myndigheter har svært stor oppmerksomhet rundt F-35-programmet, og at de tiltakene man har iverksatt som en del av restruktureringen har vært riktig og nødvendig sier statssekretæren.

Det er fra den amerikanske administrasjonen nå fokusert enda mer på risikohåndtering, kostnadskontroll, bemanning av kritiske posisjoner, sterkere vektlegging av testing før full produksjon samt en enda tettere oppfølging av hovedleverandøren Lockheed Martin.

- Jeg er også styrket i troen på at Norge vil kunne få levert fly i den planlagte perioden og at fly vil kunne leveres fra 2016. Målsettingen om å anskaffe inntil 4 treningsfly med leveranse 2016 for å kunne starte nødvendig utdanning og opplæring av personell, og med større leveranser av fly fra 2018 er helt riktig, avslutter statssekretæren.