Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Besøker Microsoft

Nyhet   •   jan 26, 2010 22:13 CET

Fornyingsminister Rigmor Aasrud besøker i dag kl 14 programvareselskapet Microsoft Norge. Hensikten med besøket er å lytte til bransjens kunnskaper om hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til fornying av offentlig sektor og bygge ned digitale skiller i samfunnet.

Under møtet vil Rigmor Aasrud og administrerende direktør Hege Skryseth i Microsoft diskutere kvalitet og effektivitet i offentlig sektor, hvordan digitalt førstevalg kan realiseres i Norge, inkludering av alle i informasjonssamfunnet  og standarder i offentlig sektor

Aasrud vil i tiden fremover gjennomføre flere møter med bransjen for å lytte til næringens erfaringer, synspunkter og innspill.