Forsvarsdepartementet Norge

Besøkte Kongsberg Defence og Volvo Aero Norge

Nyhet   •   nov 25, 2010 09:17 CET

Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet besøkte tirsdag 23. november forsvarsvirksomheten i Kongsberg-gruppen og Volvo Aero Norge. Hensikten med besøket var å bli bedre kjent med det høyteknologiske miljøet og de produkter som disse bedriftene leverer både til Forsvaret og til andre land.

Begge bedriftene er sentrale aktører innen norsk forsvarsindustri og har lykkes svært godt på eksportmarkedet.
- Regjeringens aktive næringspolitikk i tilknytning til forsvarsanskaffelser har vært et viktig bidrag til denne suksessen, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Statssekretæren fikk en omvisning i komposittfabrikken som Kongsberg har etablert som en del av industrisatsningen knyttet til en fremtidig anskaffelse F-35 kampfly.


Fra omvisning i komposittfabrikken. Fra venstre: Konsernsjef Walter Qvam, statssekretær Roger Ingebrigtsen og fabrikkdirektør Christian Hauglie-Hanssen. - Foto: Forsvarsdepartementet.

I dag produserer fabrikken en rekke ulike komposittkomponenter, blant annet haleror til alle tre versjonene av F-35, samt ulike paneler til flyskroget. I tillegg fremstiller fabrikken missilskroget til Naval Strike Missile.
- Jeg ble imponert over den høye kompetansen de ansatte har på dette feltet og hva bedriften har fått til på kort tid siden åpningen i 2008, sa statssekretæren.

Videre fikk statssekretæren se ulike forsvarsprodukter som Kongsberg gruppen har utviklet, herunder våpenstasjonen PROTECTOR og luftvernsystemet NASAMS. Dette er våpensystemer som også har blitt eksportert til en rekke land.

Etableringen av Volvo Aero har sine røtter i den forrige anskaffelsen av kampfly. - Det er gledelig å registrere at Volvo Aero, takket være Forsvarets investering i F-16 er blitt en anerkjent leverandør til den internasjonale luftfartsindustrien – en industri som stiller særdeles høye krav til kvalitet og pris – og fremstår i dag som en internasjonalt konkurransedyktig og eksportrettet bedrift, kommenterte statssekretæren.


Besøk hos Volvo Aero: Statssekretær Roger Ingebrigtsen i midten omgitt av markedssjef Robert Grepperud og programkoordinator Ottar-Jan Bolstad til høyre og administrerende direktør Odd Tore Kurverud til venstre sammen med oberstløytnant Inger Sørvåg og avdelingsdirektør Jonny M Otterlei. - Foto: Forsvarsdepartementet.

Begge bedriftene er gode eksempler på de teknologiske og produksjonstekniske spin-off effektene til sivil virksomhet som realiseres gjennom militære leveranser til Forsvaret. I dag leverer Volve Aero mer til de sivile motorprogrammer enn til de militære.

- Disse bedriftene har særdeles stor betydning for næringsutvikling og sysselsetting både lokalt og nasjonalt, sa statssekretær Roger Ingebrigtsen avslutningsvis.