Landbruks- og matdepartementet

Betydelig importøkning fra utviklingsland

Nyhet   •   feb 21, 2011 14:54 CET

Import av mat og matråstoff fra utviklingsland økte med drøye 10 prosent fra 2009 til 2010. Verdien av importen var på 7,6 milliarder kroner. Soya fra Brasil er største enkeltposten i regnskapet, viser en oversikt fra Statens landbruksforvaltning.

Det er en tendens til at importandelen går opp fra utviklingsland. I 2010 utgjorde denne importen 22 prosent av alle import av mat og landbruksvarer.

I 2005 var andelen 19 prosent. Brasil er landet vi henter mest fra. Drøye 715 000 tonn av en total import på 1,2 millioner tonn, kommer fra Brasil, det meste som soyabønner.

Andelen fôr til fiskeoppdrett stiger hele tida. Det dreier seg både om fiskemel, rapsolje og oljekaker.