Gassnova SF

BIGCO2 ble stort

Nyhet   •   mar 26, 2012 10:44 CEST

Da BIGCO2 ble planlagt i 2004, var det rådende synet at forskerne skulle plukke ut de beste fangstteknologiene.

– Vi har hele tiden hevdet at det er feil å utkrystallisere en bestemt teknologi. Vi vet ikke hvilken teknologi som vil være rådende om tjue år. Det var et gjennombrudd at vi fikk et program som dekket alle elementene innenfor CO2-håndtering. Med de siste utspillene om flere teknologier på Mongstad, ser vi at dette var riktig, sier direktør for klimateknologi Nils Røkke i SINTEF.

Med støtte fra CLIMIT-programmet har BIGCO2 i to faser forsket på solventer, oxyfuel og hydrogenforbrenning, CO2-verdikjeder, membranteknologi og lagring. Forskningen har resultert i nye prosjekter i industriregi, økt internasjonal status og et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi.

– Få drev med forskning på CO2-fangst på begynnelsen av 2000-tallet. Det var nødvendig å starte en bratt lærekurve ved å bygge opp kompetanse og investere i laboratorieutstyr, sier spesialrådgiver Trygve U. Riis i Forskningsrådet, som har fulgt CO2-fangstutviklingen i over ti år.

I en periode brukte Norge like mye forskningsressurser på CO2-håndtering som USA og EU.  Det brakte norske forskningsmiljøer raskt opp på høyt internasjonalt nivå.

Bilde: Klimateknologidirektør i SINTEF Nils A. Røkke var blant initiativtagerne til BIGCO2. Foto: SINTEF