Landbruks- og matdepartementet

Bioenergi: Økt aktivitet i Østfold

Nyhet   •   feb 18, 2010 17:01 CET

Bioenergi: I 2009 har det vært økt aktivitet innenfor produksjon bioenergi fra skogen i Østfold. Noe av årsaken til dette er trolig innføringen av tilskuddsordningen til produksjon av skogsflisråstoff.

De ekstraordinære sysselsettingsmidlene til utsiktsrydding bidrar sannsynligvis og til økt aktivitet. Det er vanskelig å kvantifisere økningen siden det ikke finnes historiske tall å sammenligne med, men søknadene har vært jevnt fordelt over fylket og det er gjort flere investeringer i spesialutstyr.

Bioenergi: I 2009 har det vært økt aktivitet innenfor produksjon bioenergi fra skogen i Østfold.