Landbruks- og matdepartementet

Biologiske tester erstatter testing på mus

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:23 CET

EUs faste komité for matkjeden og dyrehelse har nå vedtatt at kjemiske tester skal erstatte biologiske tester for giftstoffer i skjell. Forslaget skal forelegges Parlamentet før endelig vedtagelse, men alt ser ut til at de kjemiske testene overtar fra 1. juli 2011. Dette vil medføre reduksjon i bruken av mus i laboratorier.

Det har vært jobbet med saken i flere år og Norge har vært en aktiv pådriver for at bruk av mus skal reduseres. Det nye regelverket har kommet på bakgrunn av at EUs referanselaboratorium i Spania har slått fast at de kjemiske testene er minst like bra som de tidligere brukte musetestene.

- Jeg synes det er svært gledelig at de nye testene innføres og at bruken av mus i laboratorium reduseres, samtidig som mattryggheten er like god som tidligere,  sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk .