Høgskolen i Harstad

Bistår tyske forskerkollegaer

Nyhet   •   mai 21, 2014 19:01 CEST

Statsviter Baard Herman Borge ved Høgskolen i Harstad er invitert til Universität Leipzig på én måneds forskningsopphold.

- De har et flerfaglig miljø der nede som jeg har hatt kontakt med en stund. Som meg, forsker de på sosiale ettervirkninger av andre verdenskrig, sier Borge.

Senskader
- Forskerne der har spesielt sett på helseproblemer hos eldre tyskere som opplevde krigen som barn.

- Mange av dem sliter med senskader i form av traumer, blant annet på grunn av den allierte terrorbombingen som rammet mange tyske byer på slutten av krigen.

Borge forteller at den kollektive skyld som tyskerne har båret på i etterkrigsårene, har ført til at det å forske på hvordan krigen rammet sivile tyskere, lenge har vært et tabubelagt område.

Krig rammer sivile
- Krigsforbrytelser som ble begått av seiersmaktene i sluttfasen av krigen, har derfor vært nedtonet. Bombingen av tyske byer – med Dresden som det fremste eksempel – er bare ett eksempel.

- Mindre kjent er kanskje massevoldtektene som ble begått av sovjetiske soldater. Vi snakker om flere hundre tusen kvinner. Dette illustrerer hvordan krig alltid rammer uskyldige mennesker. Enkeltmennesket blir bare en brikke i det store strategiske spillet, sier Borge.

I Tyskland i dag finnes et ukjent antall mennesker som ble født som barn av amerikanske og sovjetiske soldatfedre. Tyske forskerkollegaer av Borge gjennomfører nå en spørreundersøkelse blant disse, etter den samme modellen som han har benyttet i sin forskning på norske, tidligere NS-medlemmer og deres barn her hjemme.

Under forskningsoppholdet planlegger Borge også å se nærmere på tysk materiale som omhandler barn av tidligere fremtredende nazister.