Landbruks- og matdepartementet

Blåtunge: Nye regler for flytting av dyr

Nyhet   •   feb 15, 2010 15:58 CET

Blåtunge: Mattilsynet har bestemt at småfe og storfe som ikke kan spre smitte i vektoraktiv periode kan flyttes uten blodprøvetaking. Det betyr at det generelle kravet om blodprøvetaking med negativt resultat oppheves.

Storfe som kan representere smittefare i vektoraktiv periode må fortsatt bekreftes smittefrie ved undersøkelse av blodprøver før flytting.

Med vektor menes bærer av smitte fra ett dyr til et annet. I dette tilfelle er noen varianter av sviknott smitteoverfører, og den er ikke aktiv i Norge vinterstid. Det er tillatt å flytte følgende drøvtyggere uten blodprøvetaking fram til neste sviknottaktive periode:

  • Voksne storfe som ikke er drektige
  • Alle storfe kalver som er født før 31. januar 2010
  • Alle småfe

Følgende storfe kan ikke flyttes uten at det foreligger negativt svar på blodprøver:

  • Alle drektige storfe
  • Alle storfekalver som er født etter 31. januar 2010


Blåtunge: Storfe som kan representere smittefare i vektoraktiv periode må fortsatt bekreftes smittefrie ved undersøkelse av blodprøver før flytting. Foto: Tore Wuttudal, Samfoto

Blåtunge: Mattilsynet har bestemt at småfe og storfe som ikke kan spre smitte i vektoraktiv periode kan flyttes uten blodprøvetaking fra og med 15. februar 2010.