Landbruks- og matdepartementet

Blåtunge: Vellykket å ikke vaksinere

Nyhet   •   feb 10, 2010 16:51 CET

Blåtunge: Norge har spart rundt 60 millioner kroner på å la være å starte vaksineringsprogram mot drøvtyggersykdommen blåtunge. – Jeg er godt fornøyd med at vi tok denne beslutningen. Det var ingen selvfølge, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Veterinærinstituttet er nå klar med sin evaluering av måten Norge håndterte blåtunge-situasjonen i 2009. Det er hyggelig lesning for landbruks- og matministeren.

- Jeg er godt fornøyd med at vi bestemte oss for å ikke vaksinere dyra. Vi har spart samfunnet for 60 millioner kroner og samtidig bevart den gode norske dyrehelsa så langt. Denne beslutningen skiller seg klart fra hva andre land bestemte seg for. Like fullt var den riktig for vår del. Det var ingen selvfølge, men et resultat av selvstendig vurdering, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Store ressursbesparelser
I februar 2009 fant Mattilsynet i fire storfebesetninger – tre i Vest-Agder og en i Aust-Agder. Ekspertene ved Veterinærinstituttet og i Mattilsynet fant likevel ikke grunn til å anbefale at Norge iverksatte vaksinasjon mot denne virussykdommen før beiteslipp for storfe og sau i fjor. Sannsynligheten for at det fortsatt fantes smittebærende insekter i Norge ble vurdert som liten – kostnadene som svært høye. Det er beregnet at det ville koste mer enn 90 millioner kroner. Tiltakene som ble gjennomført kostet ifølge Mattilsynet rundt 32 millioner kroner.

Avgjørelsen har gitt næringen og forvaltningen store ressursbesparelser i forhold til å iverksette et omfattende vaksinasjonsprogram.

Rask håndtering
- Den raske håndteringen fra myndighetenes side medvirket sammen med gunstige forhold og en lojal næring til at vaksinering ikke ble nødvendig i denne omgang og vi kunne nøye oss med kartlegging og overvåking, fastslår Brekk.

Mattilsynet  baserte sin håndtering av sjukdommen på  risikovurderinger foretatt av Veterinærinstituttet.  Hensyn til særegne norske klimatiske og topografiske forhold ble lagt til grunn.

EU-regelverket
I henhold til EU-regelverket må vi gjennomføre et omfattende overvåkingsprogram i minst to år for å kunne bli erklært fri for blåtunge.  Det vil derfor bli planlagt et overvåkingsprogram i 2010 tilsvarende overvåkingsprogrammet som har vært gjenomført i 2009.

I dag arrangerer Veterinærinstituttet og Animalia en konferanse om dyrehelsesituasjonen i Norge . Der får fagfolkene anledning til å gjøre opp status for den alvorlige sjukdommen.

Blåtunge: Norge har spart rundt 60 millioner kroner på å la være å starte vaksineringsprogram mot drøvtyggersykdommen blåtunge.