Gassnova SF

Blikk på over 20 år med forskning på fangst og lagring av CO2

Nyhet   •   okt 05, 2011 18:24 CEST

Forskningsrådet har gjennomført en analyse som viser utviklingen av forskningen på fangst, lagring og transport av CO2, fra 1980-tallet og frem til i dag. En populærversjon og en bakgrunnsrapport kan lastes ned fra lenkene nedenfor.

– Analysen, som vi kaller «Lange spor», følger utvalgte prosjekter og porteføljer av prosjekter for å spore effekten som offentlig finansiering har hatt, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Divisjon for energi. ressurser og miljø i Forskningsrådet. – CLIMIT-programmet har bidratt til å bygge opp sterke forsknings- og fagmiljøer over tid. Ut fra disse miljøene har det nå sprunget ut to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), det siste skuddet på stammen av Forskningsrådets virkemidler innen dette området, sier han.

Analysen «Lange spor» viser betydningen av å tenke langsiktig:

– Når et forskningsprosjekt starter opp, er det ikke åpenbart hva slags effekter det vil gi. Ofte kan det ta lang tid før forskningen gir resultater og avkastning, og da kanskje på andre områder enn opprinnelig tenkt. Denne analysen viser flere gode eksempler på dette, sier Unander.

Analysen tar for seg både fangst, transport og lagring av CO2.  Nye ideer på 80-tallet og storskala fangst og lagring på Sleipner-feltet fra 90-tallet la grunnlaget for at Norge det siste tiåret har vært i internasjonal front innenfor forskning på CO2-håndtering.

– Norske forsknings- og industrimiljøer har vist at det lar seg gjøre å fange inn, transportere og lagre CO2 på en sikker måte ved å bygge og drive anlegg for CO2-håndtering, og de har hatt sterk deltakelse i internasjonal forskning og internasjonale prosjekter og fora, sier spesialrådgiver og programkoordinator for CLIMIT F&U Aage Stangeland i Forskningsrådet.

Lange spor CO2 - Brosjyre (pdf)

Lange spor CO2 - Rapport (pdf)