Norges Blindeforbund

Blinde demonstrerer mot TT-rotet i Oslo

Nyhet   •   feb 16, 2011 10:34 CET

Bilde av Aina Kaupang, fylkessekretær i Norges Blindeforbund, Oslo.

Demonstrasjonen er en markering mot den nedbyggingen av Transporttjenesten som vi nå ser i Oslo kommune. En omfattende svekkelse av ordningen med Arbeids- og Utdanningsreiser som medvirker til at mange synshemmede og andre grupper av funksjonshemmede ikke lenger kan oppfylle sine forpliktelser overfor arbeidsgivere eller lærested, på lang sikt vil dette bidra til at funksjonshemmede som gruppe mister sin troverdighet som arbeidstagere og stilles enda dårligere i arbeidslivet enn tilfellet er i dag.

Tid og sted
Markeringen finner sted 16. febr kl 14:00. Oppmøte i Borggården foran Rådhuset. Det vil blant annet bli avholdt appeller for en bedre TT tjeneste, enn den vi har sett i januar, sammen med utdeling av løpesedler.

Bred deltagelse og aktiv oppslutning om arrangementet fra alle våre medlemmer, er oppskriften for å få synliggjort at dette er en uakseptabel inngripen som gjelder svært mange mennesker.
Jo flere som er til stede for å markere sin uengihet mot dette overgrepet, jo større mulighet har vi for å lykkes å skape gjennomslag for forandringer.

Vi håper at nettopp du kommer!