Norsk Helseinformatikk

Blir helsa bedre hvis du tar badstu?

Nyhet   •   feb 25, 2016 09:18 CET

http://nhi.no/forside/blir-helsa-bedre-hvis-du-tar-badstu-47533.html

Flere studier antyder at jevnlig badstubruk kan gi både bedre hjertehelse, lengre liv og bedre livskvalitet. Men man bør ikke overdrive verken varighet eller temperatur.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

En badstue kan være et eget hus, eller et rom i et hus, og inneholder en elektrisk eller vedfyrt ovn med steiner. Vanligvis er det trebenker å sitte på, og i Norge finner man dem gjerne i tilknytning til badeanlegg eller treningsanlegg. I Finland og internasjonalt kalles det sauna. Finland er sannsynligvis det landet med sterkest tradisjoner knyttet til badstubruk: Ifølge Wikipedia er det over to millioner badstuer i Finland, mens innbyggertallet er på 5,4 millioner.

Særlig hjertesyke har blitt advart mot badstuebruk, men nyere forskning antyder at moderat badstubruk kan være gunstig for hjertehelsa: I februar 2015 ble det publisert en finsk studie i JAMA Internal Medicine1. Denne studien konkluderte med at jevnlig badstubruk kunne gi bedre hjertehelse og lenger liv.

Sannsynligvis gunstig ved mindre hjertefeil

Forskerne, som var fra University of Eastern Finland, fulgte 2300 middelaldrende menn gjennom 20 år. Forfatterne delte deltagerne inn i tre grupper etter hvor ofte de brukte badstue (sauna). Mennene brukte i gjennomsnitt 14 minutter per badstubesøk, og badstua hadde en temperatur på ca. 80 grader. I løpet av de 20 årene studien varte, døde 49 prosent av mennene som tok badstu en gang i uka, sammenlignet med 38 prosent av de som tok badstue to til tre ganger i uka, og 31 prosent av de som tok badstue fire til syv dager i uka. Hyppige besøk i badstua ble forbundet med lavere dødelighet fra hjerte- og karsykdom og slag. Forskerne skriver at det er usannsynlig at de som tok badstu ofte, var bedre stilt sosioøkonomisk enn andre deltagere, ettersom badstuer er så tilgjengelig i Finland.

Tidligere studier har også vist at jevnlige badstubesøk kan være fordelaktig for personer med risikofaktorer for hjertesykdom som høyt kolesterol, høyt blodtrykk og diabetes. Det kan forbedre blodårefunksjon og treningskapasitet, eller til og med redusere blodtrykk hos pasienter med hypertensjon. Det er generelt trygt og sannsynligvis gunstig for personer med milde hjertefeil, men ikke så fordelaktig for personer som nylig har hatt hjerteinfarkt, eller som har ustabil angina.

Ekstrembruk og dødelighet


I en studie fra 20062 har forfatterne også undersøkt helseeffekten av badstubruk. Her har forfatterne gjennomgått tidligere litteratur på området. Forfatterne skriver at studiene oftest var ukontrollerte, og at deltagerne oftest var vant til badstuebruk fra barndommen av. Badstue ga ingen risiko for friske i alle aldre. Det så heller ikke ut til å være særlig risikabelt for personer med høyt blodtrykk, koronar hjertesykdom og hjertesvikt, så lenge de fikk medisiner og var stabile. Unntaket var personer som tok blodtrykksmedisiner, som kan disponere for episoder med lavt blodtrykk når de reiser seg opp (ortostatisk hypotensjon) etter badstu. Ved muskel- og skjelettlidelser kan badstu lette smerter. Forfatterne konkluderer med at det er behov for mer forskning på området.

Plutselig død mens man tar badstu, eller like etterpå, er sjelden. Når slike ulykker oppstår, er det oftest forårsaket av alkoholinntak, eller høyt alkoholinntak har bidratt til ulykken3. Ekstrembrukere kan likevel være utsatt for alvorlige hendelser. I 2013 døde en av deltagerne i World Sauna Championships, som blir avholdt i Finland. Reglene i konkurransen er enkle: Temperaturen starter på 110 grader, og deltagerne forsøker å sitte så lenge som mulig. Hvert 30. sekund blir en halv liter vann helt på ovnen. I finalen i 2013, besvimte de to siste deltagerne etter seks minutter. Begge hadde alvorlige brannsår. Sannsynligvis var årsaken til dødsfallet ekstrem varme i kombinasjon med fuktighet i luften i badstua, skriver Discovery News4 i en nyhetssak om hendelsen.

Bruk sunn fornuft

BadstueZoom

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I sine råd for trygg bruk av badstu skriver Discovery News følgende;

  • Bruk badstue som ikke blir varmere enn 90 grader Celsius
  • Ta pauser
  • Drikk vann
  • Forlat badstua straks du føler deg uvel
  • Unngå badstue hvis du er veldig ung eller veldig gammel, gravid, har en historie med dårlig varmetoleranse, eller har tilstander som kan påvirke hjertet.

Ifølge American Heart Association5 bør personer med høyt blodtrykk tolerere badstubruk godt, så lenge de ikke opplever en brå og sterk blodtrykksstigning. Varmen i badstua får blodårene til å åpne seg. Dette skjer også ved normale aktiviteter som for eksempel gange i friskt tempo. Hvis legen din har bedt deg om å unngå aktiviteter med moderat intensitet, bør du også være forsiktig med å ta badstu. Dersom du har høyt blodtrykk, bør du ikke bevege deg mellom badstue og kulde ved å ta pauser i snøbad, kald dusj eller kuldekulp. Dette kan forårsake en økning i blodtrykket. Har du diabetes og bruker insulin, bør du være klar over at varme øker blodsirkulasjonen i underhuden og gir et raskere opptak av insulin. Soling, varme bad og badstu kan derfor gi en høyere risiko for lavt blodsukker/føling.

Stressfri sone

Japanske forskere har også funnet at badstue kan være gunstig for hjertesyke6. Disse refererer til en litt annen type badstue, en infrarød badstue kalt "waon". Der er det vanlig å sitte i ca. 15 minutter i en temperatur på ca. 60 grader Celcius. Dette etterfølges av hvile i 30 minutter utenfor badstua, mens du er innpakket i håndklær. I en studie med 129 pasienter med hjerteproblemer, fant de at blant pasienter som ble behandlet med waon-terapi minst to ganger i uken, var det halvparten så mange som døde eller ble innlagt på sykehus, som pasienter som ikke fikk slik behandling.

I en annen waon-studie fra 20157 fant forfatterne at 49 pasienter med kroniske hjertefeil som fikk waon-terapi en gang om dagen i tre uker, opplevde forbedret treningskapasitet, bedre livskvalitet, og bedre mental kapasitet.

Forskerne bak den finske studien som ble publisert i 2015 legger i sin beskrivelse også vekt på at selve konseptet med badstubruk er at det skal redusere stress. I Finland har badstua vært et samlingssted for familie og venner i århundrer. Vanlig sauna-etikette innebærer at man skal unngå banning og diskusjon av kontroversielle tema når man tar badstu. For de fleste av oss er det kanskje ikke en eventuell helseeffekt som lokker oss inn i varmen, men et avbrudd i hverdagen som gir velvære og ro.