Forum for offentlige anskaffelser

Blomstrende offentlige markeder for leverandører av digitale tjenester

Nyhet   •   des 14, 2013 13:01 CET

Milliarder skal investeres i digital kommunikasjon i det offentlige i årene fremover, enten det er statlig forvaltning, helsevesenet eller kommunene. For små og store leverandører av tjenester og andre produkter som trengs i utvikling av infrastruktur, maskiner, programvarer og drift og vedlikehold på området ser fremtiden lys ut. Mange utfordrende kontrakter vil se dagens lys. 
Rammene og prioriteringene for «Digital fornying i 2014» i Helse Sør-Øst er nå klare. I alt skal det brukes nær 1,7 milliarder kroner på å fornye og standardisere teknologiske løsninger i sykehusene i 2014. Satsingen skal pågå til 2018. Formålet er å etablere 
digital kommunikasjon mellom foretakene innenfor det regionale helseforetakene, både for økt pasient-sikkerhet og mer effektiv kommunikasjon. I stor grad skal man basere seg på velkjent og prøvet teknologi. Sykehuspartner står sentralt i arbeidet. Den 
kapasitet Helse Sør-Øst ikke selv greier å stille med, skal ivaretas av innleide.

Difi og digital postkasse

Direktoratet for forvaltning og IKT skal etablere en digital postkasse. Dette er en felles løsning som statlige virksomheter og kommuner kan benytte for å sende post digitalt til innbyggerne. En offentlig anskaffelsesprosess har vært i gang en stund, og de aktuelle prekvalifiserte leverandørene i konkurransen er i gang med forhandlingsfasen. Anskaffelsen omfatter to delleveranser: Delanskaffelse 1) digital postkasse, der e-Boks As og Posten Norge AS er med, og delanskaffelse 2) meldingsformidlertjeneste der Posten Norge As også er med – her sammen med Escher Group Ltd fra Irland og Strålfors AS. Det er en målsetting at kontrakter inngås i mars 2014. 

Sandnes og digital strategi

Sandnes kommune har vedtatt digital strategi, ikke minst som følge av nasjonale føringer for mer digital kommunikasjon. Her heter det bl.a. manglende konkurranse og komplekse løsninger som er krevende å skifte ut, gjør at kommunen på sentrale områder har en sterk leverandøravhengighet. For å avhjelpe på denne situasjonen skal kommunens innkjøps- og forvaltningskompetanse styrkes og utvides. Ved anskaffelser av nye IKT-løsninger skal krav til integrasjon inngå i kravspesifikasjoner og være en del av tildelingskriteriene. Leverandører av IKT-løsninger skal i større grad gis ansvaret for drift og vedlikehold av løsningene de leverer. 


Les mer... http://foa.no/blog/files/ee0b1ef0788a39644fb91ce66b94613d-478.html#.UqxIVJFNNbw