Landbruks- og matdepartementet

Brekk besøker sin finske kollega

Nyhet   •   nov 25, 2010 09:05 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) besøker sin finske kollega Sirkka-Liisa Anttila torsdag 25.11. Samarbeid mellom de to nasjonene står høyt på dagsorden - blant annet innen skogbruk, bioenergi og global matsikkerhet.

- Jeg skal bli bedre kjent med min finske kollega, og vi skal drøfte flere vesentlige temaer, sier Brekk. Han vil blant annet drøfte hvordan de to landene kan nå felles mål  på Ministerkonferansen om bevaring av Europas skoger i Oslo i juni neste år. Og skognasjonen Finland vil blant annet presentere sitt nasjonale skogprogram fram mot 2015. Det er lagt inn et besøk på et bioenergianlegg.

Ny nordisk mat står også på sakskartet. Det samme gjør forhandlingene om en ny avtale om reingjerder mellom de to landene. Brekk vil også høre vurderingene fra sin finske kollega om den forestående reformen av EUs felles landbrukspolitikk, CAP.Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) besøker  sin finske kollega Sirkka-Liisa Anttila torsdag 25.11. Foto: Torbjørn Tandberg

Besøket er lagt til Helsingfors og nærområdene.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Gunnar Syverud - tlf 909 54 713.