Landbruks- og matdepartementet

Brekk besøker Skjetlein videregående skole

Nyhet   •   sep 09, 2010 09:10 CEST

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøker Skjetlein videregående skole, i Sør-Trøndelag, i dag. Han ønsker i samtale med skolens elever å høre hvordan de ser på utsiktene til å gå inn i landbruket.

I sin innledning vil han sette norsk landbruk inn i et globalt perspektiv ved å se på matvare- og klimautfordringene i verden, og Norges ansvar i den sammenheng. Brekk vil også drøfte med elevene rekrutteringsutfordringene til landbruket og landbruks-utdanningen, og kunnskaps- og kompetansebehovene i næringen.

Skolens elever vil delta både på samlingen i festsalen og møte landbruks- og matministeren på ulike praksisstasjoner under omvisningen på skolegårdsbruket. Lunsjen vil bestå av mat fra lokale småskalaprodusenter.


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøker Skjetlein videregående skole i Sør-Trøndelag.
Foto: Torbjørn Tandberg