Landbruks- og matdepartementet

Brekk er med og åpner FNs skogår i New York

Nyhet   •   feb 01, 2011 09:19 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk deltar under åpningsarrangementet for FNs skogår. Det skjer i New York onsdag 2. og torsdag 3. februar.

- Skogen spiller så mange ulike roller i den moderne samfunnsutviklingen. FNs skogår retter oppmerksomheten mot denne mangfoldige betydningen, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

2010 var FNs år for biologisk mangfold. Det er en av de sentrale rollene for skogen å gi livsgrunnlag for et stort antall arter av både dyr, planter og mikroorganismer.

- Mer enn 1,6 milliard mennesker er direkte avhengige av det skogen gir dem av mat og andre produkter for å overleve en tøff hverdag. Om lag halvparten av verdens befolkning får rent vann som skogen i nærområdet har renset og lagret. I New York er byens vannforsyning sikret i en avtale mellom myndighetene og skogeierne i nedslagsområdet, påpeker Brekk.

I tillegg til å være til stede på åpningsarrangementet, holde han innlegg i en rundebordskonferanse med tittelen "Forrests for People". Dette er en av fire sesjoner som gjennomføres i løpet av de to dagene åpningsarrangementet pågår. Arrangementet markerer også avslutningen av den niende sesjonen for FNs forum for skog (UNFF).

Lars Peder Brekk er på reise til New York i dagene 31.01. - 04.02.2011.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Seniorrådgiver Gunnar Syverud, +47 90 95 47 13.

Forsidefoto: Skoglandskap. Foto: Bård Løken, Samfoto.