Landbruks- og matdepartementet

Brekk møter pelsnæringa

Nyhet   •   nov 01, 2010 10:26 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tar mandag imot representanter for pelsdyrnæringa og Norsk Pelsdyralslag. Han har bedt Pelsdyralslaget kommet for å orientere om sertifisering av pelsdyrholdere.

- Pelsdyrnæringa vil kontinuerlig ha oppmerksomheten mot hvordan dyrevelferden er håndtert ute i den enkelte pelsgård. Jeg synes derfor det er viktig å påse at næringa tar det ansvaret i fellesskap som hver enkelt pelsfarmer har for å sikre dyrevelferden, sier Brekk.

Møtet finner sted
Tid: Mandag 1.11.2010 kl. 15.30
Sted: Landbruks- og matdepartementet, Akersgata 59.

Pressen er invitert til foto i starten av møtet. Deretter vil både landbruks- og matministeren og representanter for næringa være tilgjengelige for kommentarer etter at møtet er avsluttet.


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk tar mandag imot representanter for pelsdyrnæringa og Norsk Pelsdyralslag. Foto: Torbjørn Tandberg

I 2009 orienterte Norsk Pelsdyralslag Brekk om at de var i ferd med å utarbeide en sertifiseringsordning for produsenter for på den måten å sikre blant annet dyrevelferden i norske pelsfarmer. Et drøyt år etter at Brekk ble orientert om disse planene i et møte i august 2009, har Brekk bedt ledelsen i Norsk Pelsdyralslag komme og orientere om framdriften i planene og hvordan sertifiseringsordningen blir satt opp.

Kontakt for landbruks- og matministeren: Seniorrådgiver Gunnar Syverud, mob. 90 95 47 13.