Landbruks- og matdepartementet

Brekk møter sin svenske kollega

Nyhet   •   sep 03, 2010 17:31 CEST

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk møter Sveriges jordbruksminister, Eskild Erlandsson, mandag. Spørsmålet om mulighetene for å åpne for at småskala alkoholprodusenter skal få anledning til å selge sine varer fra produksjonsstedet - uten å svekke vinmonopolordningen - vil stå sentralt i samtalene.

Møtet finner sted i Østersund mandag kveld.

- Både jeg og Erlandsson er  opptatt av å finne løsninger som gjør det mulig å drive gårdssalg av alkohol uten å svekke Vinmonopolet, sier Brekk.

Både Norge og Sverige har i dag unntak for EUs konkurranseregler knyttet til salg av alkoholvarer med mer enn 4,75 prosent alkoholinnhold. Både i Norge og Sverige pågår det nå utredningsarbeid for å lete etter løsninger som både åpner for gårdssalg og sikrer Vinmonopolets framtid.

- Jeg er svært interessert i hva som skjer i Sverige, hva som er status for den svenske utredningen, og om de har noen gode løsninger vi også kan se nærmere på i Norge, sier Brekk.


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson ved en tidligere anledning. Foto: LMD

Kompetanse og utdanning er andre sentrale temaer de to statsrådene vil diskutere. Dessunte gir møtet også mulighet for å drøfte sentrale landbrukspolitiske temaer i EU.
- Jeg får oppdatert meg på det som skjer innenfor det som skjer innenfor landbrukspolitikken i EU. Dette er viktig, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren
Seniorrådgiver Gunnar Syverud, tlf.: +47 90 95 47 13