Landbruks- og matdepartementet

Brekk og Solheim holder skogseminar

Nyhet   •   feb 17, 2011 10:45 CET

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk vil sammen med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim arrangere et skogseminar i dag.

Temaet for seminaret er skogbrukets påvirkning på naturmangfold, kulturminner og andre miljøverdier.

Etter innledninger fra de to statsrådene vil blant andre representanter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for skog og landskap og Artsdatabanken holde innlegg.

Tid: Kl. 09.30-11.30, torsdag 17. februar
Sted: Plenumssalen R4, Regjeringskvartalet

Påmelding:

Kontaktperson for Landbruks- og matministeren:
Seniorrådgiver Gunnar Syverud, mob.: 909 54 713.