Landbruks- og matdepartementet

Brekk på seminar om skogbruk og miljøverdier

Nyhet   •   feb 18, 2011 09:57 CET

Et betydelig antall representanter for skogbruk, forskning og miljøorganisasjoner var samlet i Regjeringskvartalet til seminar om skogbrukets påvirkning av miljøverdier. Dette var et forsøk på å forene krefter mellom skogbruk og miljøinteresser.

– Jeg har i hvert fall lært meg en ting, og det er at rødlista kan aldri bli kort, slik kriteriene for å komme på rødlista er satt, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk da han oppsummerte seminarte slik han så det.

Forsker Jørund Rolstad fra Norsk institutt for skog og landskap, forskningssjef Erik Framstad fra Norsk institutt for naturforskning presenterte sammen med direktør Ivar Myklebust fra Artsdatabanken noen faglige perspektiver for skogens rolle i sammenheng med blant annet miljø og biologisk mangfold. Flere representanter for skogbruket og ulike miljøorganisasjoner hadde også forberedte innlegg.

Trenger skogen for å løse klimautfordringer
– Jeg er opptatt av bærekraftig bruk – vi trenger trevirke, vi trenger energi, vi trenger skogen for å løse klimautfordringer, vi kan ikke gjøre noen ting om vi ikke tar tilstrekkelig hensyn til det biologiske mangfoldet. På den annen side – gjør vi ingenting i forhold til klimaet vil de neste generasjoner ha et totalt annerledes naturmangfold enn det vi har i dag i norsk natur, sa Brekk i sin oppsummering.


Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim hadde invitert et stort antall representanter for forskning, næringsinteresser og miljøinteresser knyttet til skog. Foto: LMD.

Forsidebilde: Skog i vinterdrakt. Foto: Øystein Søbye, Samfoto