Landbruks- og matdepartementet

Brekk undertegnet fiskeriavtale med Vietnam

Nyhet   •   nov 25, 2011 12:25 CET

Landbruks og matminister Lars Peder Brekk (Sp) og hans vietnamesiske kollega, Cao Duc Phat, undertegnet i dag en avtale som skal bidra til å utvikle fiskeoppdrett i landet.

Avtalen er tredje fase i et samarbeid mellom Norge og Research Institute for Aquaculture i Vietnam. Det skal blant annet bygges et demonstrasjonsanlegg som skal brukes til opplæring og utprøving av ulike sider av oppdrettsvirksomheten. Det kan dreie seg om fiskearter, produksjonsutstyr og drift av anlegg. Norge bidrar med 12,5 millioner kroner over fire år fra 2011- til 2015 og anlegget skal bygges i det sentrale Vietnam, nær byen Nha Trang, som har universitet med fiskeri og oppdrett som sitt viktigste fagområde.

- Norge besitter stor kompetanse på marinoppdrett, en kompetanse som er etterspurt verden over. Vietnam vil satse stort på oppdrett og anlegget som vi nå gir økonomisk støtte skal bidra til å kommersialisere oppdrettsvirksomheten.

Lars Peder Brekk, som representerer Regjeringen, er i Vietnam for å markere 40 års diplomatisk samarbeid mellom de to landene. I samtalen med den vietnamesiske landbruksministeren understreket Brekk at de enkelte lands matproduksjon er viktig for å sikre nok mat i verden og sa at Haag-konferansen i fjor tegnet et viktig "veikart" for et mer klimasmart landbruk. Vietnam skal neste år være vertskap for en oppfølgingskonferanse i Hanoi.

- Det er viktig at vi fortsetter dette arbeidet og setter klimaendringer og landbruk i en sammenheng, sa Brekk. Dette understreket også Phat og viste til at Vietnam deltar aktivt i internasjonal sammenheng for å komme frem til løsninger som kan øke matproduksjonen og redusere CO2 utslippene.

- Her har skogen en avgjørende rolle og vi prioriterer først og fremst beskyttelse av våre skogområder gjennom økt planting, sa den vietnamesiske landbruks- og bygdeutviklingsministeren.

Landbruks og matminister Lars Peder Brekk (Sp) og hans vietnamesiske kollega, Cao Duc Phat, undertegnet i dag en avtale som skal bidra til å utvikle fiskeoppdrett i landet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Statsråden inviterte også Vietnam til å bli medlem av "Den internasjonale plantetraktaten" som skal bidra til å sikre plantegenetiske ressurser for fremtiden. Brekk oppfordret også landets myndigheter til å benytte seg av frøhvelvet på Svalbard- en frøbank for hele verden. Vietnam ser for seg at de etter hvert vil slutte seg til Plantetraktaten.

Cao Duc Phat mente at forskningssamarbeid er viktig og ønsker Bioforsk velkommen til å jobbe sammen med landets forskningsinstitutt innen klima, landbruk og matsikkerhet. Han understreket at all politikkutvikling på området må være forskningsbasert.

Til slutt inviterte Brekk Phat til en gjenvisitt til Norge, og ministerens svar var at det "vil jeg svært gjerne prøve å få til".