Landbruks- og matdepartementet

Brudd i reindriftsforhandlingene

Nyhet   •   feb 18, 2011 16:22 CET

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) valgte torsdag 17. februar å bryte forhandlingene med Staten om Reindriftsavtalen 2011/2012. Dette er første gang i reindriftsavtalens historie.

Bakgrunnen for uenigheten er knyttet til markedsregulerende tiltak, herunder oppfølging og avvikling av det reguleringslageret som ble etablert i slaktesesongen 2010/2011.

Overrasket
- Forhandlingene i år har vært krevende. Jeg er både overrasket og skuffet over at NRL har valgt å bryte forhandlingene. I den vanskelige markedssituasjon man nå har, hadde jeg forventet at NRL hadde tatt ansvar og vært en aktiv medspiller for å finne løsninger på de utfordringer næringen nå står overfor, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Statens endelige tilbud på 102,0 millioner kroner vil nå bli fremlagt for Stortinget til endelig beslutning.

Forsidefoto: Beitende reinsdyr. Foto. Asgeir Hegestad, Samfoto.