Geodata AS

Brukervennlige temakart i Stokke kommune - med ArcGIS Online

Nyhet   •   jan 27, 2016 18:00 CET

Stokke kommune har benyttet ArcGIS kommunepakke fra Geodata i to år. På denne tiden har de etablert forvaltning av reguleringsplaner og kommuneplaner i ArcGIS, i tillegg til å utføre analyser og lage temakart. De har også tilrettelagt og delt temakart internt og til offentligheten for en enkel og god brukeropplevelse.

I denne artikkelen fremheves Stokke kommune sin temakartportal for å gjøre det enkelt for brukerne å finne og bruke kartene gjennom ArcGIS Online sitt rike rammeverk. For å få tilgang til ytterligere kart i portalen for intern bruk vil det være nødvendig å logge seg på.

Inese Linuza, leder for Geodata i Stokke kommune, sier:

"Informasjon rundt arbeidsprosessen med ny kommuneplan, som ble vedtatt 02.11.2015 er delt med hjelp av ArcGIS Online raskt og enkelt til alle involverte og interesserte i prosessen.

Et eksempel er et såkalt "sveipekart", en av mange ferdige kartmaler i ArcGIS Online. Kartmalen lar deg sammenligne fenomener "før og etter". Her brukes malen for å se på behandlede saker i Stokke kommune i 2015.

Nå har jeg laget arbeidskart til kartlegging av friluftsområder både i Stokke og Andebu kommuner.

Vi har også laget et kart som viser arealresursområder (AR5) som må sjekkes i marka etter periodisk ajourhold utført av NBIO. Usikre arealer er markert i webkartet og delt med Landbrukskontoret.

ArcGIS Online er en veldig viktig del i kommunesammenslåingsprosessen. Det er utarbeidet kart som viser nødvendig informasjon vedrørende grensejustering på Vear, en del av Stokke kommune som skal overføres til Tønsberg kommune. Der kan man se hvilke eiendommer som må deles da eiendommen består av flere teiger - én del skal til Tønsberg og én del forblir i Stokke. Et kartlag viser om ny vedtatt grense må måles opp eller om det er målt fra før. Det samme kartet har grunnkretser og skolekretser.

Sandefjord, Andebu og Stokke har mange veinavn som enten er helt eller svært like. For å unngå navnelikhet i den sammenslåtte kommune, fattet Fellesnemnda for de tre kommunene vedtak  19.01.2016 om hvilke veier som skal få nytt veinavn. Det er også laget kart som viser veier som er helt eller svært like i alle tre kommunene.» 

Gå inn i portalen for å se på kartene her for ovenstående og andre kart som foreløpig er lagt ut.

Du kan lese mer om ArcGIS Online her.

Du kan lese litt mer om bruk av GIS i kommuner på vår hjemmeside her.