Oslofjordens Friluftsråd

Bygging og arealbruk i Oslofjorden

Nyhet   •   mar 24, 2020 10:59 CET

Nye bygninger i Oslofjorden

7294 nye bygninger har blitt bygget i strandsonen i Oslofjorden fra 2000 - 2019.

Disse fordeler seg slik:

  • Fritidsboliger 1231
  • Boliger 2021
  • Garasjer og uthus 3087
  • Koie, seterhus o.l. 7
  • Fiskeri- og landbrukbygning 33
  • Industri og lagerbygg 349
  • Andre bygninger 566

Bare fra 2018 til 2019 har det blitt oppført 262 nye bygninger. 


87% fikk tillatelse

Fra 2015 til 2018 ble det søkt om 464 dispensasjoner fra byggeforbudet rundt Oslofjorden. 

368 (87%) fikk tillatelse. 

4 109 dekar reduksjon

Fra år 2000 er potensielt tilgjengelig strandsone redusert med 4 109 dekar. En reduksjon på 7,2 %.

For hver kommune og kilder: https://www.oslofjorden.org/bygging-og-arealbruk-i-oslofjorden/