Byggmesterforbundet

Byggmesterne oppdatert på ny PBL

Nyhet   •   feb 15, 2011 15:52 CET

Byggmesterforbundet runder 1300 deltakere på kurs i endringer i plan- og bygningsloven. Med pbl-kurs nr. 3 i Oslo i morgen, avsluttes foreløpig en kursrekke på totalt 33 kurs over hele landet.

Det var i mai i fjor at Byggmesterforbundet gikk i gang med pbl-kursene i regi av Byggmesterskolen,- forbundets kurskonsept. Med kurset i Oslo i morgen vil ca. 1300 deltakere ha blitt oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven.

Nye byggeregler trådte i kraft henholdsvis 01.07.2010 og delvis 01.07.2011. Kurset tar utgangspunkt i de to nye forskriftene: byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften med henvisning til plan- og bygningsloven.

Kurset tar i hovedsak for seg disse temaene:

  • Lovens oppbygning
  • Energiregler
  • Universell utforming og tilgjengelighet
  • Avfall og avfallsplan
  • Sikkerhet ved brann og naturfare, Radon mm.
  • Dokumentasjon og styringssystem
  • Søknadssystemet og saksbehandlingen
  • Gjennomføringsplan
  • Godkjenning av foretak og ansvar
  • Uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner og overtredelsesgebyr

Det er stor sannsynlighet for at det vil bli satt opp flere kurs senere i år dersom det fortsatt er etterspørsel.