Gassnova SF

CO2-håndtering: Kina på vei over i førersetet

Nyhet   •   okt 12, 2012 12:02 CEST

Kina satser stort på CO2-håndtering og kan være i ferd med å bli en leder internasjonalt. Av totalt 75 planlagte fullskala CO2-håndteringsprosjekter i verden i dag, ett mer enn i fjor, har det kommet fem nye fra Kina det siste året.

Global CCS Institute (GCCSI) slapp nylig sin årlige statusrapport. Dette er den viktigste gjennomgangen av hva som skjer innen satsingen på CO2-håndtering internasjonalt.

–         Utviklingen i Kina varsler en ny mulighet for CO2-håndtering, sier Brad Page, leder av GCCSI i forbindelse med lanseringen av rapporten.

Kinas tolvte femårsplan fra mars 2011 inneholdt et betydelig fokus på energiutviklingen og klimaendringene. CO2-reduksjoner med CCS ble framhevet i planen.

 

Trenger handling nå

CO2-håndtering bidrar allerede til å redusere klimagassutslipp. I verden i dag lagres totalt 23 millioner tonn CO2 gjennom åtte fullskalaprosjekter. Ytterligere åtte prosjekter ser ut til å komme på plass innen 2015 og da vil det lagres totalt 36 millioner tonn CO2. Til sammenlikning slapp Norge ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2011, ifølge tall fra SSB.

For at FNs mål om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader skal nås, må totalt 130 fullskala CO2-håndteringsprosjekter opp å gå innen 2020. Det ser svært usannsynlig ut, ifølge GCCSI. For at dette skal skje, må det handling til nå.

Et av tiltakene GCCSI foreslår er at CO2-hånderingsteknologi behandles på lik linje med andre lavkarbonteknologier når det gjelder politikkutforming og finansiell støtte.

 

CO2 til økt oljeutvinning

Selv om antall prosjekter på verdensbasis er svakt stigende fra i fjor til år, blir prosjektene som faller fra erstattet med mindre prosjekter som er i en tidligere utviklingsfase. Antall prosjekter i USA har størst tilbakegang, mens Kina altså har størst fremgang.

Dessuten drives prosjektene i større og større grad av utsikter til økt oljeutvinning (EOR). Ved å pumpe CO2 inn i oljebrønnene øker trykket og mer olje kan utvinnes. Med EOR ser regnestykket annerledes ut enn når man lagrer CO2 kun av klimahensyn.

Norge får ros i rapporten. Åpningen av CO2 Teknologisenter Mongstad trekkes frem som en viktig milepæl innenfor CO2-håndteringsarbeidet i året som har gått. Senteret vil kunne vise at fangskostnadene kan reduseres betraktelig over tid, og drive læringen videre internasjonalt, ifølge GCCSI. Norge jobber også med å få på plass et fullskala CO2-håndteringsprosjekt på Mongstad.

I slutten av oktober vil det bli klart hva som skjer med EUs satsing på CO2-håndtering. Planen var i utgangspunktet at EU skulle bidra med finansiell støtte til 10-12 prosjekter. Som følge av at finansieringsordningen er avhengig av kvoteprisen – den er i dag er svært lav - er det nå bare midler til ett-tre prosjekter. En forutsetning for at EU skal støtte prosjektene, er dessuten at enkeltlandene også stiller med kapital. Dette vil bli avklart i slutten av oktober.