Coop Norge

Coop Norges transportpolicy

Nyhet   •   okt 01, 2014 11:52 CEST

Dette er hva som gjelder i Coop Norges transportpolicy:

Transport innenfor Norge:
Vi benytter ikke utenlandske transportører i fast trafikk for transport internt i Norge. Vi har kun kontrakt med norske transportører for dette. Det gjelder alle transporter som har start og slutt innenfor norsk grense. Vi var de første av de store dagligvareaktørene til også å inngå kontrakt med lokale aktører fremfor kun de store nasjonale transportørene. Det ga mindre aktører mulighet til å bygge seg opp som likeverdige konkurrenter til de store og dette har både transportørene og vi hatt glede av ved flere tilfeller.

Når godsmengdene blir for store til å ta unna alt som for eksempel til jul må våre transportører ha hjelp da deres faste kapasitet ikke strekker til . De ringer da andre transportører i håp om å få hjelp der. Da vil det forekomme at en utenlandsk transportør hjelper vår transportør i å få frem godset til avtalt tid. Kravet da er at det foregår i lovlige former i forhold til selve bilen med krav til dekk, kjettinger og ant akslinger, etiske retningslinjer i forhold til sjåfør og ikke minst kabotasjeregler, (Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Dette er tillatt innenfor gitte retningslinjer). Alt dette er strengt regulert i våre transportavtaler.

Transport fra utlandet:
For transport på landeveien fra utlandet benytter vi en kombinasjon av utenlandske og norske transportører. I tillegg prøver vi også å ta i bruk båt og jernbane der hvor det er mulig. Valget av transportører gjør vi ved å legge det ut på tilbudsinnbydelser og ordinære forhandlinger. Transportmarkedet har forandret seg så sterkt de senere år at det er faktisk ikke kapasitet til å kun bruke norske biler og sjåfører for eksempel med frukt/grønt-transport fra Spania og Italia. Disse bilene må ha retningsbalanse med gods andre veien og da er det fisk som er basisen.

Det viktige er at vi regulerer samarbeidet slik at det foregår på ordentlig vis. Kontraktene våre er veldig strenge på dette med selve bilen og kravene til denne, sjåførene og kabotasjereglene. Avvik kan ha konsekvens for videre samarbeid. Som eksempel på våre kontrollrutiner er vi med i prosjekt Trygg Trailer sammen med Statens Vegvesen hvor vi kontrollerer alle importbiler inn til våre lagre om de har vinterdekk, nok mønsterdybde og kjettinger. Vi er opptatt av at våre transporter og avtaler skal foregå på ordentlig vis og setter pris på tilbakemelding hvis du ser noe som ikke er passende.