Amgen AB Norge

Dagensmedisin.no: Første nye kolesterolsenker godkjent i Norge

Nyhet   •   feb 02, 2016 13:43 CET

Det er Amgens Repatha (evolucumab) som nå er godkjent i Norge. Legemiddelet tilhører en ny gruppe legemidler som senker LDL-kolesterolet og er den første såkalte PCSK9-hemmeren som får markedsføringstillatelse i Norge, skriver Dagens Medisin den 9. september 2015.

Monoklonalt antistoff
Dagens Medisin skriver videre at legemiddelet er et monoklonalt antistoff som binder seg til et protein i blodet (PCSK9), som igjen bryter ned LDL-reseptorene. Antistoffet hemmer proteinet og fører til at LDL-reseptorene lever lengre og dermed bidrar til en reduksjon av LDL-nivået.

Les hele artikkelen på Dagens Medisin sine nettsider:
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/09/forste-nye-kolesterolsenker-godkjent-i-norge/

Om Repatha
Repatha (evolokumab) er et nytt legemiddel og et nytt behandlingsprinsipp for konsistent senkning av LDL-kolesterol, hos pasienter som ikke når sine behandlingsmål, uavhengig av pasienttype og tidligere statinbehandling.(1) Studier viser at når Repatha blir gitt i kombinasjon med et statin, får man 55-75 prosent reduksjon i LDL-kolesterol.(2,3) Opptil 94 prosent av pasientene nådde LDL-nivå under 1,8 mmol/l3-6. Behandlingen er tilgjengelig i Norge fra 15. september 2015.

Referanser
1. Repatha SPC avsnitt 5.1 (17.07.2015).
2. Robinson JG, Nedergaard BS, Rogers WJ, et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 randomized clinical trial. JAMA. 2014;311:1870-1882.
3. Raal FJ, Stein EA, Dufour R, et al. PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolaemia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2015;385:331-340.