Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Deltakelse er nøkkelen

Nyhet   •   sep 10, 2010 15:46 CEST

Statsrådene Audun Lysbakken og Hanne Bjurstrøm møtte mange engasjerte innbyggere i Hamar 8. september. Fellesnevner for besøket var deltakelse – i arbeid, utdanning og integrering.


Foto: AD

Arbeidstrening for ungdom
Bjurstrøm og Lysbakken startet dagen i OL-amfi’n. Der møtte de deltakere og ledere i de arbeidsrettede ungdomsprosjektene som drives av Storhamar Dragons og Storhamar fotball.

Ishockeyklubben Storhamar Dragons driver prosjektet Jobbsupport. Tiltaket knytter til seg ungdom i 5 månedersperioder hvor de får opplæring og tilrettelegging innen arbeidsmarkedet. Målet er at deltakerne skal stå bedre rustet til å få jobb i det ordinære arbeidslivet, eller at de får motivasjon til å ta mer utdanning.

Hos Storhamar fotball kan ungdom få arbeidstrening gjennom idrettslag. Her kan skoletrett ungdom få tilhørighet, positive arbeidserfaringer og gode jobbreferanser. Tiltaket gjøres i samarbeid med kommunen, NAV og flyktningkontoret.

Audun Lysbakken var imponert over arbeidet som gjøres i Storhamar-klubbene, og ga uttrykk for at dette var prosjekter han hadde stor tro på:

– Det er viktig at ungdom som ikke er i arbeid og skole får nye muligheter til å delta. At disse prosjektene gjennomføres av idrettslag som kjenner lokale behov og utfordringer i oppvekstmiljøet, virker som en god måte å holde ungdom i aktivitet på, sier Lysbakken. (Som integreringsminister er det viktig at jeg får snakke direkte med ungdommene, og få mer kunnskap om hva som virker.)

Hanne Bjurstrøm ønsket ungdommene lykke til med prosjektet:

– Jeg ønsker dere lykke til videre, og håper dere finner ut av hva dere vil gjøre videre, enten det er jobb eller skole. Det er gjennom arbeid at man legger grunnlaget for å skape seg et godt liv, derfor håper jeg at deltakelsen her blir et springbrett for dere, sa Bjurstrøm.

Velkommen inn
Statsrådene besøkte også Likestillingssenteret i Hamar, som siden 2006 har drevet et mentornettverk for å øke innvandrerkvinners deltakelse og synlighet i samfunnslivet.

Målet for ordningen er å koble kvinner med innvandrerbakgrunn sammen med kvinner med yrkeserfaring, og på denne måten gjøre innvandrerkvinner bedre rustet til å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er det danske mentornettverket ”Kom indenfor” som er inspirasjonskilden til den norske ”Velkommen inn”. Mentornettverket støttes i dag av Oppland og Hedmark fylkeskommuner, NAV, Hamar, Løten og Stange kommune.

På besøket møtte Lysbakken og Bjurstrøm flere av kvinnene som deltar i ordningen, både mentorer og adepter (de som mottar veiledning). Adeptene var veldig tydelige på at dette var verdifullt for dem. Gjennom mentorene har de fått økt kunnskap om yrkeslivet, og fått et utvidet nettverk. Mange av deltakerne har gått over i fast arbeid eller utdanning etter å ha hatt en mentor. Ikke minst har det vært nyttig å ha noen som kan hjelpe dem til å forstå norske skikker og sedvaner, norsk kokekunst, og som kan hjelpe dem med det norske språket.

– Når jeg ser hva dere får ut av dette, får jeg også lyst til å bli mentor!, sa en begeistret Hanne Bjurstrøm.

– Det er inspirerende å se hvordan dette har hjulpet innvandrerkvinner inn i arbeid. Men en slik mentorordning kan også være noe som flere enn kvinner bør delta i. Både menn og til og med hele familier vil trolig ha nytte av en mentor, sa arbeidsministeren.

Audun Lysbakken la vekt på at mentorene gjorde en viktig samfunnsinnsats:

– Det er viktig at mange føler ansvar og deltar i integreringen, slik som mentorene her. Det viser at integreringen må foregå begge veier – det er ikke bare de som skal bli integrert som skal ta ansvar, men også vi som skal integrere, sa barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.