Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Deltemeninger.no ga flere meninger

Nyhet   •   des 09, 2009 09:24 CET

Deltemeninger.no brakte frem nye stemmer i den IKT-politiske diskusjonen og bidro til debatt på høyt faglig nivå. Prosjektet har på mange måter vært en suksess. Dette viser en evaluering av debattnettstedet som Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) opprettet våren 2009.

Sosiale medier er et område i rask utvikling. Debattnettstedet deltemeninger.no ble initiert som en lyttepost av departementet. Nettstedet var vertskap for debatt om politiske spørsmål knyttet til delekulturen på nett. Hensikten var å gjøre noen praktiske erfaringer med å bruke sosiale medier til brukerdialog og politikkutvikling.

Noen funn og anbefalinger fra rapporten:

  • Prosjektet har engasjert til debatt og brakt frem nye stemmer, med høyt faglig nivå
  • Politikere og byråkrater har vært fraværende i debatten
  • Responstiden i departementet er for lang i forhold til tempoet i sosiale medier. Aktiv deltakelse i nettdebatter krever raske beslutninger
  • Prosjektet har på mange måter vært en suksess og signalisert en ny åpenhet i statlig kommunikasjon
  • Det er viktig at informasjon spres på andre steder enn myndigheters egne sider og at det er gode rutiner for å følge sosiale medier
  • Premissene for denne typen diskusjoner og debatter må være klare.

Nettstedet deltemeninger.no er utviklet av Origo.no som drives av Bengler AS. Nettstedet er tilrettelagt av Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, med støtte fra FAD. Evalueringen er gjennomført av Dinamo i samarbeid med Sermo Consulting på bestilling fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Delte Meninger - En evaluering gjennomført av Dinamo og Sermo Consulting (PDF)