Landbruks- og matdepartementet

Demper reinen klimaeffekter

Nyhet   •   nov 08, 2010 17:18 CET

Kan rein og andre beitedyr dempe virkningen av global oppvarming? Et nytt forskningsprosjektet skal nå forsøke å finne svar på en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom beite og spredning av skog.

Det er Høgskolen i Finnmark, Universitetet i Åbo, Universitetet i Umeå, Universitetet i Tromsø, Den arktiske forskningsenheten i Sodankylä og Arktisk Centrum i Rovaniemi som skal gjennomføre prosjektet.

Fare for å miste viddenaturen
Global oppvarming fører til at skoggrensa kommer høyere til fjells. - Dermed står vi i fare for å miste viddenaturen slik vi kjenner den i nordområdene. At det kommer skog i nye områder er med på å forsterke virkningene av klimaendringene, sier professor Lauri Oksanen ved Høgskolen i Finnmark.


Kan rein og andre beitedyr dempe virkningen av global oppvarming? Foto: Håkon Sund, Bioforsk

Hindrer at skogen sprer seg
Temperaturen i områdene øker fordi skogen tar opp mer varme fra sola enn åpne vidder. Årsaken er at hvit snø reflekterer varmen i større grad enn mørk skog.

- Det er først og fremst bjørk og vier som rykker fram når temperaturen øker. Både store hjortedyr og smågnagere er glad i disse vekstene, og de tar bjørka og vieren når den skyter opp av bakken. Dermed er de med på å hindre at skogen sprer seg innover viddene, sier Oksanen.

Forsidebilde: Rein på beite. Foto: Asgeir Helgestad, Samfoto