Arntzen de Besche Advokatfirma

Den internasjonale personverndagen 2017

Nyhet   •   jan 27, 2017 11:33 CET

28. januar er den internasjonale personverndagen. Dagen, som har vært «feiret» siden 2007, har som formål å skape bevisstgjøring hos forbrukere og oppfordre til «best practice» blant næringsdrivende.

Vi markerer dagen på forskudd med å se litt nærmere på EU-kommisjonens forslag 10. januar 2017 om en forordning om personvern og elektronisk kommunikasjon. Forordningen er ledd i EUs strategi for å skapet et teknologinøytralt, digitalt indre marked. Samtidig er forordningen også ledd i den fornyelsen av personvernregelverket som pågår i EU. Kommisjonen mener – enkelt sagt – at økt tillit til og sikkerhet for digitale tjenester et en viktig forutsetning for å nå målsetningen om et indre marked.

NOEN HOVEDPUNKTER I FORSLAGET ER:

  • Å gjøre den rettslige reguleringen av området teknologinøytral, slik at den også i større grad kan holde tritt med fremtidige teknologiske utviklingen. Mens det gjeldende kommunikasjonsverndirektivet (2002/58) – forenklet sagt – retter seg mot mer tradisjonelle «telekomleverandører», har det vokst frem en rekke alternative – og for brukerne likeverdige – former for kommunikasjon i form av "over the top"-tjenestene («OTT»), som for eksempel Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Imessage, Facetime og Viber, som ikke er underlagt samme regler. Disse OTT-aktørene blir underlagt den nye forordningen og dermed samme krav som stilles til de mer tradisjonelle telekomselskapene.
  • Forordningen skal sikre at tilbyderne bevarer konfidensialitet om innholdet i brukernes korrespondanse, men også om metadata som for eksempel tidspunkt og posisjon for kommunikasjonen.
  • Det grunnleggende utgangspunkt om at brukeren skal samtykke til bruken av informasjonskapsler, eller «cookies», beholdes. For å effektivisere disse reglene stille det imidlertid krav om at brukerne skal gis anledning til å godta eller avslå informasjonskapsler allerede ved installasjon eller konfigurering av nettleseren.
  • Forbud mot uoppfordret elektronisk kommunikasjon, for eksempel ved hjelp av automatiske oppringningssystemer uten menneskelig inngrep, SMS meldinger eller e-post videreføres og tilpasses.

Kommisjonens målsetning er at de foreslåtte reglene skal gjelde fra 25. mai 2018, det vil si samtidig med at den nye personvernforordning trer i kraft.

Arntzen de Besche vil i de kommende månedene se nærmere på flere aspekter ved EUs personvernreform. Følg oss gjerne på LinkedIn– så holder vi deg oppdatert.

Skrevet av: Andreas Nordby, Espen Sandvik og Tommy Dahlen