Landbruks- og matdepartementet

Den norske bondens og småbrukerens verdi

Nyhet   •   nov 08, 2010 17:19 CET

- Det hjelper ikke å kjempe for småbruket, selvforsyning, jordvern og kulturlandskap hvis omgivelsene aldri oppfatter din viktige betydning, sa landbruks og matminister Lars Peder Brekk i sin tale på Landsmøtet i Norsk Bonde- og småbrukarlag.

- Men noe er i ferd med å skje. Jeg er overbevist om at de som hevder landbrukets viktige betydning får rett. Jeg er sikker på at landbrukets rolle, landbrukets legitimitet, vil bli vesentlig styrket i årene som kommer. For virkeligheten er i ferd med å gå opp for stadig flere. Også for dem som politisk sett er noe seine i oppfattelsen, sa Brekk i sin tale i Bergen lørdag 6. november.

Forsidebilde: Traktor på åker. Foto: Jan Djenner, Samfoto


- Det hjelper ikke å kjempe for småbruket, selvforsyning, jordvern og kulturlandskap hvis omgivelsene aldri oppfatter din viktige betydning, sier landbruks og matminister Lars Peder Brekk.
Foto: Jan Djenner, Samfoto