Olje- og energidepartementet

Dialog om samfunnsansvar

Nyhet   •   des 04, 2009 12:48 CET

Det er viktig for Olje- og energidepartementet å ha dialog om samfunnsansvar. Som et ledd i dette arbeidet hadde statssekretær Robin Martin Kåss 2. desember møte med representanter fra den norske Helsingforskomite.

Under møtet orienterte den norske Helsingforskomite om organisasjonens arbeid, og om komiteens forventninger til hvordan selskapene i petroleumsindustrien gjennom sine forretningsmessige engasjementer bør følge opp sitt samfunnsansvar. Helsingforskomiteen kom med flere konkrete innspill i møtet, og det ble avtalt fortsatt kontakt særlig i forbindelse med besøk til områder med menneskerettighetsutfordringer.

”Norsk energirelatert industri har et betydelig nærvær og engasjement internasjonalt. Dette gir oss muligheter og ansvar for å bidra til å bedre forholdene for menneskene som bor i områdene norsk industri har aktivitet” uttalte Kåss i møtet. ”

Jeg setter stor pris på en regelmessig dialog om industriens arbeid med samfunnsansvar. Det er viktig at det sivile samfunn er kritisk engasjert og at industrien, myndigheter og det sivile samfunn kan ha en åpen utveksling av synspunkter om disse spørsmålene” sier statssekretær Kåss.