Geodata AS

Digital inspeksjon av brannkummer i Oslo kommune

Nyhet   •   jan 27, 2016 18:00 CET

Oslo Brann- og redningsetaten har som oppgave å inspisere hovedstadens nærmere 18 000 brannkummer i drift, slik at man skal være trygge på at de er i orden når man trenger dem. Dette arbeidet har tidligere vært utført gjennom inpeksjon med penn og papir, for siden å oppdatere dataregistre inne på kontoret. Dette har vært en tidkrevende prosess og er utsatt for risiko for manuelle tastefeil. Gjennom den nye løsningen vil webkart med kummer være tilgjengelig for inspektørene på nettbrett ute i felt. Det er tilbudt et enkelt brukergrensensitt og funksjonalitet med nedtrekkslister for å endre eller legge til informasjon ute i felten.

Løsningen er satt opp i nært samarbeid mellom Oslo Brann og redning, Oslo Vann- og avløpsetaten og Geodata AS. OBRE har eierskapet og oppdaterer den sentrale geodatabasen. Løsningen er en konfigurasjon av webklienten Geocortex Essentials og ArcGIS for Server som tjenestemotor på kumdataene. Løsningen driftes i Geodatas skymiljø Geodata Online.

Tra Nguyen, Prosjektleder i Oslo Brann og redningsetaten sier:

"Gjennom den nye løsningen vil arbeidet utføres gjøres raskere og databasen vil være oppdatert i det øyeblikket inspeksjonen gjennomføres. Risiko for manuelle feil vil også minimeres."

Geocortex forenkler måten organisasjoner utvikler og administrerer Esri baserte webapplikasjoner. Kostnaden og risikoen blir mindre og resultatene blir bedre. Geocortex innholder et rikt sett med funksjonalitet basert på den nyeste webteknologi. Du kan lese mer om Geocortex her.