Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Direktør til Konkurransetilsynet

Nyhet   •   nov 09, 2010 08:50 CET

Konkurransetilsynet er et tilsynsorgan under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Tilsynet håndhever konkurranseloven og fører tilsyn med konkurransen i enkeltmarkeder. Tilsynet skal arbeide for sunn konkurranse til beste for forbrukerne og næringslivet. Sekretariatet til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ligger administrativt under Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innen sine fagområder. Konkurransetilsynet har om lag 100 medarbeidere og holder til i moderne lokaler sentralt i Bergen. www.kt.no

Vi søker en faglig kompetent leder med interesse for konkurransepolitikk. Direktøren må ha forståelse for politiske prosesser og næringslivets rammebetingelser og utfordringer. Aktuelle kandidater har høyere, relevant utdanning – fortrinnsvis som økonom eller jurist - og bred ledererfaring fra offentlig og gjerne også privat virksomhet.

Stillingen krever god rolleforståelse, et helhetlig og tverrfaglig perspektiv og evne til å skape engasjement og samhandling. Vi legger vekt på personlige forutsetninger for å kunne lede og representere virksomheten på en trygg og tillitsskapende måte så vel internt som eksternt. Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk er nødvendig.

Konkurransedirektøren skal tilsettes for en åremålsperiode på seks år med mulighet for forlengelse inntil seks nye år.

Lønn etter avtale. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt med Geir Fottland i ISCO Group - tlf. 22 06 87 00.
Ekspedisjonssjef Steinar Undrum i FAD kan også kontaktes - tlf. 22 24 48 16.
Vennligst registrer din søknad og CV snarest og senest innen 25. november 2010 på www.iscogroup.no.