Helse Nord

Direktøren: Hva har betydd mest i 2015?

Nyhet   •   des 30, 2015 11:01 CET

Endringer i helsetjenesten som styrker pasientenes posisjon med pakkeforløp for kreftpasienter, Min journal og Mine behandlingsvalg, er det mest betydningsfulle som har skjedd i 2015, skriver adm.dir. Lars Vorland i sitt brev ved årsskiftet.

Sykehusenes tillit i befolkningen har aldri vært bedre enn i 2014 viser en undersøkelse som Apotekforeningen har gjennomført. Dette er en utvikling som har vart over flere år. Årsaken er først og fremst den formidable jobben som dyktige og ærekjære medarbeidere gjør hver dag for å yte best mulig tjenester. Når dette kombineres med at system og sammenheng i stadig forbedres skal dette gi folk en bedre opplevelse. I Helse Nord beveget kvalitetsindikatorene seg i riktig retning i 2014 og alle de store investeringene i bygg og IKT gjennomføres på budsjett og i tid. Det er derfor mye å glede seg over. Samtidig skal vi huske på at forbedringer ikke kommer gratis. Store omstillinger og endringer for medarbeiderne er viktig del av dette bildet. Ved årsskiftet er det grunn til å trekke fram noen enkelthendelser som virkelig peker i retning av «den nye helsetjenesten».

Kreftpasientene har fått et bedre tilbud

På kort sikt har pakkeforløp for pasienter med kreftsykdommer betydd mye. Formålet er at pasientene skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendige ikke-medisinske begrunnede. For mange pasienter med alvorlig sykdom har dette resultert i et enda bedre behandlingstilbud. Resultatene i Helse Nord er gode og ordningen er kommet på plass raskere enn en med rimelighet kunne forvente. Sykehus og helsepersonell har gjort en kjempejobb. For helsetjenesten har det resultert i en bedre organisering av behandlingen og det har nok ført til at ressurser er prioritert til disse pasientene.

Min journal

Mest betydningsfullt på lang sikt er nok allikevel to andre nyvinninger. Helseminister Bent Høie markerte i desember på Nordlandssykehuset Min pasientjournal, pasientenes mulighet for å lese egen journal. Pasientens innsyn gjør noe med maktbalansen mellom behandler og pasient. Når pasientene kan lese sin egen journal, kan de møte legen bedre forberedt. De kan også forstå mer i etterkant av møtet og rette opp i misforståelser. Pasientens innsyn gir bedre kvalitet, sa helseminister Bent Høie ved markeringen.

Mine behandlingsvalg

I ”Mine behandlingsvalg”, som ble lansert på Universitetssykehuset Nord-Norge, inviteres pasienten til å reflektere over egen situasjon og vurdere hvordan egne verdier og preferanser kan være av betydning i en behandlingssituasjon. Målet er at pasienten får tilgang til all informasjon som behøves for å kunne delta aktivt, sammen med helsepersonell, i beslutninger om egen behandling, og dermed også egen helse. ”Mine behandlingsvalg”, som du finner på helsenorge.no, kan brukes hjemme i forkant av en konsultasjon og sammen med helsepersonell under selve konsultasjonen. I en tid hvor behandlingsalternativene blir flere, hvor fordeler og ulemper må avveies og hvor det ikke er sikkert hva som er rett blir pasientens stemme viktigere når valgene ”om meg” skal tas.

Pasientenes situasjon styrkes

Sett fra mitt ståsted styrkes pasientenes posisjon med slike innovasjoner. Folk får mer informasjon, kan stille krav til tjenesten, bli mer deltakende og ta mer ansvar. Det vet vi øker evnen til å ta vare på egen helse og bidra i behandlingsprosessen. Den totale kapasitet til å hjelpe økes ved å involvere pasienten mer. Min journal og Mine behandlingsvalg er eksempler på nye tjenester vi kommer til å se mye mer av i årene som kommer. Kunnskap om meg, som pasient, blir delt mellom helsepersonell og pasienter. Slik blir helsetjenesten mer tilpasset min situasjon som pasient. Det skaper en bedre behandlingssituasjon og blir bra både for pasientene og helsetjenesten.

Godt nytt år.

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RH