Forsvarsdepartementet Norge

Diskuterte NATO med den tyske forsvarsministeren

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:42 CET

Tysklands forsvarsminister, Freiherr Karl Theodor zu Guttenberg, kom i dag på norgesbesøk for å tale om Tysklands rolle i sikkerhetspolitikken ved en konferanse på Institutt for Forsvarsstudier. Han hadde også samtaler med sin norske kollega, forsvarsminister Grete Faremo, i forkant av NATO-toppmøtet i Lisboa.


Tysklands forsvarsminister, Freiherr Karl Theodor zu Guttenberg møtte sin norske kollega, Grete Faremo i Oslo. Foto: Stian Solum, Forsvarets mediesenter.

De to forsvarsministrene diskuterte blant annet NATOs nye strategiske konsept, NATO reform og Afghanistan. I tillegg orienterte den tyske statsråden om den omfattende reformprosessen som foregår i det tyske forsvaret.

- Jeg er opptatt av å opprettholde god kontakt med våre nærmeste allierte. Norge og Tyskland har et nært og godt samarbeid, ikke minst i Afghanistan. I forbindelse med det kommende NATO-toppmøtet er det gledelig å oppleve at norske og tyske standpunkt på mange områder er veldig like, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Den tyske forsvarsministeren planlegger et lengre norgesbesøk til våren for å diskutere nordområdespørsmål.


Foto: Stian Solum, Forsvarets mediesenter.Foto: Stian Solum, Forsvarets mediesenter.