Butikksiden.no

Disse partiene vil øke 200-kronersgrensen for netthandel!

Nyhet   •   aug 27, 2013 09:41 CEST

Det er Valg 2013 og det diskuteres høyt og lavt om mange viktige saker i valgkampen. Men grensen for momsfritak på netthandel er en sak som ikke diskuteres så mye. Helt siden 1975 har 200-kronersgrensen eksistert, altså lenge før netthandel i det hele tatt var tenkt på. Da er det rett og rimelig å spørre de ulike partiene om de ønsker å gjøre noe med denne grensen ?

Butikksiden.no har hatt en rundspørring hos de ulike partiene Høyre, FRP, SV, Venstre, SP, KRF og Arbeiderpartiet.


Hva er 200-kroners grensen ?

Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk, må du i de fleste tilfeller betale merverdiavgift på 25 prosent når varen kommer til Norge. Handler du klær, må du også betale toll. Bøker er fritatt for moms.

Du slipper å betale merverdiavgift hvis varesendingen har en verdi på under 200 kroner. Dette gjelder alle varer utenom alkohol og tobakk.

Du skal betale merverdiavgift selv om varen er tollfri og du må betale avgifter for varen uavhengig av om du kjøper den ny eller brukt.


Dette svarte partiene sist

Forrige gang Butikksiden.no spurte partiene for syv-åtte år siden svarte kun 2 partier at de ønsket å heve 200-kronersgrensen. FrP svarte:

At de var usikre hvor mye, men kunne tenke seg å heve til minimum 600,- kroner.

-Det vi har gjort er ikke å kreve et konkret beløp, men anmodet Finansdepartementet om å utrede saken, og på dette grunnlag selv komme med et begrunnet forslag til heving av beløpsgrensen Sier Ståle Urbye fra Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet var da mer sikre og svarte at de var dypt uenig med Høyre som var i mot å heve grensen:

-Arbeiderpartiet er dypt uenig med høyre og har allerede foreslått en alternativ løsning. Løsningen innebærer en økning fra 200,- kroner til hele 1.000,- kroner. Forslaget har en prislapp på om lag 15 millioner kroner. Noe som ikke er allverdens med tanke på statsbudsjettet.

-vi vil ha en slutt på dette og foreslår at grensen for tollfrihet ved privatimport skal økes fra 200,- kroner til 1.000,- kroner, sier Oddbjørg Starrfelt


Valg 2013 – Dette svarer partiene nå

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet mener idag det at er i utgangspunktet ingen grunn til å behandle varer som innføres direkte til en forbruker annerledes enn andre varer.

- Det er ingen tungtveiende grunner til å gi avgiftsfritak ved kjøp av produkter som bestilles fra utlandet over internett. Antall sendinger i sjiktet 0-1000 kr er i dag relativt høyt. Det skyldes nettopp de muligheter vi i dag har for å handle over internett. Til tross for at tollgrensen har stått uendret siden den ble innført, så synes altså ikke den å være til hinder for slik handel.

- Det vil ha betydning for norske butikker om enda flere av disse importerte varene slipper merverdiavgift sier Eli Anne Glomseth Hole, Politisk rådgiver.

Arbeiderpartiet ser det derfor ikke som en prioritert sak å øke verdigrensen.


Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet har alltid hatt samme innstillingen til å øke tollgrensen og Kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen svarer:

-Vi foreslår å øke grensen til 1000 kr for netthandel fra utlandet og at dette beløpet skal indeksreguleres årlig.


Høyre

Høyre skriver på nettsidene sine:  For å få god og aktiv konkurranse i markedet vil Høyre heve grensen for moms- og tollfritak fra 200 kroner.

Men Høyre er ikke fullt så konkret når vi spør de direkte. Høyre svarer:

- Grensen på 200 kroner er i utgangspunktet et forenklingstiltak, for å unngå kostnadskrevende fortolling/innkreving, det er ikke meningen at avgiftsfrihet skal være normalen ved privat import.

- Grensen på 200 kroner må vurderes opp mot kostnadene for innkreving, og det er vel så viktig å sikre at Tollvesenet og transportørene/Posten har enkle og effektive systemer som gjør at gebyrene ved fortolling blir så lave som mulig.


SV

SV ønsker å beholde 200-kronersgrensen som i dag. Grunnen til det er at vi ønsker å verne norsk detaljhandel og å sikre norske arbeidsplasser.


Disse partiene har ikke svart på vår henvendelse, men har følgende i programmet sitt:

KRF – Vil heve grensen til 500 kroner.

SP – Vil ikke justere grensen.

Venstre – Vil heve grensen til 1000,- kroner


Da er det bare å vente i spenning etter valget – Valg 2013 -  for å se om det er noen av partiene som klarer å få gjennomslag for økning av 200-kronersgrensen. Flere av de borgerlige partiene er enig at grensen bør heves.