Forsvarsdepartementet Norge

Distriktsmessig konsekvensutredning av forsvarssjefens fagmilitære råd

Nyhet   •   nov 30, 2011 10:08 CET

Forsvarssjef Harald Sunde overleverte 24. november sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Espen Barth Eide. Rådet er et viktig innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret som skal legges fram for Stortinget til neste år.

Som en del av arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren har Forsvarsdepartementet fått utarbeidet en distriktsmessig konsekvensutredning av tiltak som ligger inne i forsvarssjefens fagmilitære råd.

Rapporten (pdf, 536 kb) er utarbeidet av Pricewaterhouse Coopers AS på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Rapporten er ment å komplettere forsvarssjefens fagmilitære råd og inngå som et grunnlag for regjeringens og Stortingets arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

I rapporten beskrives og oppsummeres konsekvensene for distrikter som berøres av de lokaliseringstiltak som er foreslått av forsvarssjefen.

Her følger link til generell informasjon om arbeidet med ny langtidsplan.